Het toegangshek tot de Albert Grootlaan 18A en B.
Het toegangshek tot de Albert Grootlaan 18A en B.

Omwonenden ageren tegen bouwplan tussen de huizen Albert Grootlaan

  Buurt / wijk

NAARDEN - Verborgen achter de gevels van de huizen ligt 3.000 vierkante meter braakliggend terrein te wachten op betere tijden. De grond aan de Albert Grootlaan was ooit in gebruik als tuinderij en nu zijn er plannen om op het perceel twee huizen te bouwen. De meeste omwonenden voelen daar niets voor.

Een kwekerij is door de ligging tussen de woningen niet meer gewenst. En nu zijn er dus plannen voor woningbouw. De omwonenden van onder andere de Albert Grootlaan zijn massaal in de pen geklommen: er zijn dertien zienswijzen ingediend bij de gemeente.

Perceel verstopt
Het perceel is vanaf de weg niet goed te zien. Het ligt ingeklemd tussen de achtertuinen van de huizen aan de Albert Grootlaan, Van Lijndenlaan, Thorbeckelaan en Jacobus Verhoeflaan. De omwonenden laten weten dat ze de omschakeling van groene binnentuin naar een perceel met daarop twee woningen als een verslechtering van de omgeving zien. Ze hebben veel opmerkingen, vragen en kritiek. Een kleine greep uit de ingediende zienswijzen: het participatieproces is niet goed verlopen, de huizen worden te fors en nemen te veel zon weg uit hun tuinen en het bodemonderzoek is niet goed verlopen.

Buurt ervaart plan als bedreiging
De gemeente en de projectontwikkelaar hebben nog niet de buurt mee nu het verzoek is ingediend de bestemming voor het terrein te wijzigen in 'wonen'. Diverse mensen ervaren de komst van de nieuwbouw als een bedreiging; het vrije uitzicht komt namelijk te vervallen. Ook denken ze dat door de nieuwbouw de waarde van hun huis zal dalen. En er wordt gebaald van eerdere 'beloftes' om een stuk tuin bij te kunnen kopen - die mogelijkheid blijkt nu van de baan te zijn.

Verslechtering
Een bewoner aan de Thorbeckelaan laat weten: "De vroegere tuinderij leidde nauwelijks tot hinder (weinig bezoekers, geen lichthinder, laagblijvende beplanting en open karakter). Dit stiltegebied is belangrijk, mede doordat mijn achtertuin slechts 8 meter diep is. Het plan vormt een forse verslechtering van de woonsituatie."

Verbetering
Overigens meldt de directe buurman zich bij de krant met de melding dat hij juist blij is met het bouwplan. "Dan wordt het tenminste netjes onderhouden. En je kan twee gezinnen blij maken die hier straks een mooie woning hebben," zegt hij. 

Uitstellen
Het plan blijkt in iedere geval nog veel vragen op te werpen. Daarom werd eerder al besloten de gemeentelijke bijeenkomst over dit onderwerp voorlopig uit te stellen. Vanuit de politiek heeft D66 vragen gesteld.

Meer berichten