Afbeelding
Foto: Hans Peijs

Veel vraag naar schoonmakers en winkelmedewerkers in ‘t Gooi

Bedrijven

GOOISE MEREN - Veel bedrijven in ‘t Gooi en de Vechtstreek zijn op zoek naar schoonmakers en winkelpersoneel. Ook is er een tekort aan fiets- en brommerkoeriers, productiemedewerkers en magazijnmedewerkers. Dit voorjaar waren er in dit zogenoemde beroepsniveau 1 maar liefst zeshonderd openstaande vacatures.

Dat is 51 procent meer dan drie jaar geleden en 10 procent van de huidige vacaturemarkt, meldt uitkeringsinstantie UWV donderdag. Onder beroepsniveau 1 vallen beroepen met eenvoudig en routinematig lichamelijk en handmatig werk met gebruik van handgereedschap zoals een spade, of eenvoudige elektrische apparaten zoals een stofzuiger. 

In de arbeidsmarktregio ‘t Gooi en Vechtstreek stonden eind juli slechts 109 werkzoekenden met een beroep op dit beroepsniveau ingeschreven. Dat is slechts 5 procent van het totaal aantal WW’ers (2200 personen). “Het lijkt erop dat ook WW’ers met een beroep op beroepsniveau 1 de afgelopen twee jaar hebben kunnen profiteren van het economisch herstel en de ontstane krapte op de arbeidsmarkt”, concludeert UWV.

Toch nam het aantal WW-uitkeringen aan deze groep met 28 procent in ‘t Gooi en Vechtstreek iets minder sterk af in vergelijking met andere beroepsniveaus en daalde net als beroepsniveau 3 het minst sterk. Het aantal WW’ers met een beroep op beroepsniveau 4 was relatief het sterkst afgenomen (-34 procent).

De gebruikte indeling naar beroepsniveau is op basis van de internationale ISCO-classificatie.
- Beroepsniveau 1: eenvoudige routinematige taken, waarvoor elementair of lager onderwijs volstaat;
- Beroepsniveau 2: weinig tot middelmatig complexe taken, waarvoor lager of middelbaar onderwijs vereist is;
- Beroepsniveau 3: complexe taken, waarvoor middelbaar of hoger onderwijs vereist is;_
- Beroepsniveau 4: zeer complexe gespecialiseerde taken, waarvoor hoger of wetenschappelijk onderwijs vereist is.

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio ‘t Gooi en Vechtstreek nam in juli verder af. Op dat moment verstrekte UWV in de regio 2.438 WW-uitkeringen. Dat waren er 56 minder dan een maand eerder, een daling met 2,2 procent. Deze daling is vergelijkbaar met de rest van het land: landelijk daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen met 2,5 procent. 

WW-percentage
In nagenoeg alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen in juli in ‘t Gooi en Vechtstreek af, met slechts een kleine toename in de bank- en verzekeringswezen, groothandel, onderwijs en cultuur. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking kwam afgelopen maand net als vorige maand uit op 1,9 procent. Het landelijke percentage daalde licht naar 1,6 procent (was vorige maand 1,7 procent).

Uit de krant