Afbeelding
regio

Onderzoek bij Hilversumse horeca en sportclubs naar dronkenschap en doorschenken

Algemeen

REGIO - Horecazaken en sportverenigingen in Hilversum kunnen de komende tijd rekenen op een bezoek van acteurs die spelen dat ze dronken zijn en alcohol proberen te scoren. Met deze actie wil de gemeente iets doen tegen het overmatig gebruik van alcohol.

“Overmatig gebruik van alcohol en dronkenschap levert problemen op voor de gezondheid van de drinker, de openbare orde en (verkeers)veiligheid”, schrijft het zogenoemde Team Horeca van de gemeente Hilversum aan horecaondernemers en bestuurders van sportverenigingen. “Het terugdringen van problematisch alcoholgebruik is dan ook van groot maatschappelijk belang. Dit kunnen we alleen samen doen.”

Een extern bureau start dit najaar met een zogenoemd doorschenkonderzoek. Dit gaat over zowel het verbod om dronken personen toe te laten tot een horecagelegenheid (artikel 20, lid 4, van de Alcoholwet) als het verbod op doorschenken aan dronken klanten (artikel 252 van het Wetboek van Strafrecht).

Het onderzoek gebeurt op een wetenschappelijk verantwoorde manier, aldus Team Horeca. De acteurs spelen dat ze dronken zijn en proberen alcohol te kopen in enkele horecagelegenheden en bij sportclubs. “De acteurs zijn van te voren getraind. De scène die ze uitvoeren is samen met ervaringsdeskundigen (politie, portiers en barmedewerkers) bedacht.” 

Onderzoek onder bezoekers
Ook vindt dit najaar een onderzoek plaats onder bezoekers van uitgaansgelegenheden in de regio Gooi en Vechtstreek naar middelengebruik, dronkenschap en doorschenken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Jellinek, vervolgt Team Horeca in de brief. “Een team van veldwerkers benadert uitgaanders persoonlijk en vraagt ze om anoniem mee te doen aan het onderzoek. Wie mee wil doen, ontvangt een flyer met een link naar de online vragenlijst. De vragenlijst vullen ze op een later moment in.”  

Team Horeca benadrukt dat de onderzoeken niet zijn bedoeld als instrument voor toezicht en handhaving. Bij overtredingen worden er dus geen boetes uitgedeeld. Of erger. “Tijdens de onderzoeken wordt waardevolle informatie verzameld over waar het beter kan en waar het juist goed gaat. De resultaten worden gebruikt om te kijken hoe we kunnen voorkomen dat alcoholgebruik uit de hand loopt en voor overlast en schade zorgt.” 

Resultaten
De resultaten van beide onderzoeken worden in de eerste helft van volgend jaar verwacht. Op basis van de resultaten kijken we wat waardevolle vervolgstappen zijn voor een veiliger en gezonder uitgaansleven. Hierin trekken we gezamenlijk op met alle partijen, waaronder de Koninklijke Horeca Nederland, GGD en verstrekkers van alcohol.”

Uit de krant