Op deze plek zou het appartementengebouw moeten komen.
Op deze plek zou het appartementengebouw moeten komen. Foto: VVG

Vrienden van het Gooi faliekant tegen de bouw van appartementengebouw langs Driftweg

Algemeen

NAARDEN - De Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) is faliekant tegen de bouw van een appartementengebouw aan de Driftweg, op de grens Naarden/Huizen. “Wij zijn de eerste partij die ook daadwerkelijk duidelijk maakt bereid te zijn het hele juridische traject van bezwaarschriften tot en met de rechtbank of Raad van State te gaan doorlopen. Wij geven hiermee een signaal af dat wij de gemeente bij de les gaan houden en dat het voor de ondernemer een lastige klus gaat worden om zijn plannen te realiseren”, laat de VVG uit naam van woordvoerder Dolf van Elten weten.

De VVG heeft inmiddels de gemeente Gooise Meren op de hoogte gesteld dat zij een rol wil spelen in het verzet tegen de bouw van een appartementengebouw aan de Driftweg. Hoe dan? “Het begint met gegevens verzamelen en kennis ter beschikking stellen. In deze fase is eerst de politiek aan zet. Dat is de plek waar het besluit gaat vallen. Er zijn steeds meer berichten dat politieke partijen zich zowel richting gemeente als provincie kritisch opstellen. Dat is een goede zaak. Maar kunnen zij het tegenhouden?”

Niet in verhouding

Er ligt op het terrein een bouwvlak waarbij het bestemmingsplan aangeeft dat hier een groot woongebouw neergezet mag worden met een goothoogte van 6.50 meter en een dakhelling tussen de 30 en 60 graden en een maximale inhoud van 1.000 m³. “Dat kun je op verschillende manieren interpreteren, maar de VVG heeft de gemeente duidelijk gemaakt dat de concrete bouwaanvraag: een gebouw met 37 woningen, 33 meter hoog, met een volume van tenminste 28.000 m³ hiermee niet in verhouding staat.”

Van Elten: “De argumenten van de ontwikkelaar om het gebouw op deze plek wel toe te staan zijn onder meer: ‘Je kunt het gebouw door de omringende bomen nauwelijks zien, er is geen beperking in nokhoogte maar er kan nog wel een verdieping vanaf, het wordt heel mooi en is ecologisch verantwoord en technisch innovatief en voormalig wethouder Hendrik Boland heeft al toezeggingen gedaan’. Maar de situatie is simpel: een woongebouw van deze omvang past niet op deze plek in beschermde natuur.”

Het gaat niet over mooi of lelijk

De VVG meent dat de gemeente verplicht is de regels na te leven waarmee het gebied wordt beschermd op grond van het Natuurnetwerk Nederland en de bijbehorende Provinciale Verordening. “De provincie heeft daar ook een rol in. Het gaat niet over mooi of lelijk, maar over de vraag of je buiten de bestaande bebouwingsgrens (rode contour), zoals op dit perceel aan de Driftweg, zomaar mag uitbreiden. Dat geldt extra sterk in een aangewezen natuurgebied. Bij meer dan elf woningen heet dat officieel ‘verstedelijking’.”

Naleving van spelregels

De VVG gaat de naleving van al deze spelregels goed in de gaten houden. Afhankelijk van te volgen procedure zal de VVG een zienswijze indienen. Als het uiteindelijke besluit van de gemeente daar aanleiding toe geeft is het tijd voor een bezwaarschift met uiteindelijk misschien zelfs de gang naar de rechter of de Raad van State. “We hopen van harte dat het allemaal niet zover zal hoeven komen en dat alle betrokkenen het belang zullen inzien om de natuur en de belangrijke cultuurhistorische en de landschappelijke waarden die zo kenmerkend zijn voor de tot nu toe nog bijna ongeschonden Naarder Eng te behouden.”

Uit de krant