Afbeelding
Foto: Tido Anema

GDP-vragen over vaarverbod voor motorschepen Bussumervaart

Algemeen

GOOISE MEREN - Omwonenden van en eigenaren van motorbootjes in de Bussumervaart zijn verbaasd dat de gemeente Gooise Meren voor de Bussumervaart een vaarverbod voor motorschepen heeft ingesteld.  Er is ook een verbodsbord geplaatst. Het Goois Democratisch Platform (GDP) is in de pen gekropen en vraagt hierover opheldering aan het college van burgemeester en wethouders.

Het vaarverbod geldt vanaf de Vestinggracht/Over de tol in de richting van de Bussumervaart/Galgensloot/Nagtglassloot. “Hierdoor kunnen er geen gemotoriseerde boten meer in de richting van Bussum varen, ook fluistermotoren zijn hiermee verboden”, zegt GDP-fractievoorzitter Jelmer Kruyt. Veel inwoners uit Gooise Meren hebben in het bewuste gebied een eigen bootje liggen. Is het college bereid te kijken naar een ontheffingsmogelijkheid voor direct aanwonenden, wil het GDP weten.

Verbod vervallen

Het GDP deed onderzoek en daaruit blijkt dat een dergelijk verbod feitelijk al sinds 1 april 1998 van kracht is geweest, maar per 6 juni 2019 is komen te vervallen. Kruyt: “Naar verluidt heeft hier in de periode dat het verbod rechtsgeldig was, nooit een dergelijk bord gestaan en is er ook niet op gehandhaafd.” Daarom wil het GDP van het college weten waarom gekozen is voor een vaarverbod voor motorschepen in deze waterwegen (en actieve handhaving daarop). “Indien dit te maken heeft met overlast door te snel varende boten, waarom handhaaft de gemeente niet op de maximum snelheid en minimum leeftijd?” Ook vraagt de GDP zich af welke juridische grondslag het ingestelde verbod heeft en of hierover afstemming is geweest met belanghebbenden, zoals de visvereniging.

Kostbare grap

Uit een reactie op sociale media blijkt dat inwoners ook verrast zijn door de actie van de gemeente Gooise Meren. “Heel vreemd dat dit vaarverbod is ingevoerd. Het moet toch mogelijk zijn om met elkaar af te spreken dat we de overlast voor omwonenden beperken? Op deze manier worden heel veel mensen onnodig gedupeerd. Niemand is gebaat bij overlast, maar als we echt overal een punt van gaan maken kunnen we de betreffende vaarten dan niet gewoon beter dempen? Dan heeft niemand er meer last van.” Een ander vraagt zich af of de gemeente aanwonenden schadeloos stelt in verband met de waardevermindering van hun huizen die ligplaatsen hebben. “Kostbare grap”, meent hij.

Uit de krant