Afbeelding

Gemeenteraad wil zelf grip houden op afvalinzameling

Algemeen

BUSSUM - De gemeenteraad van Gooise Meren heeft woensdag een motie aangenomen waarin bezwaar wordt gemaakt tegen nieuwe afspraken die de Vereniging Nederlandse Gemeenten wil maken over afvalinzameling en de verwerking van plastic verpakkingsmateriaal. De motie komt uit de koker van VVD'er Hugo Bellaart die al langer kritisch is op hoe met name het pmd-afval uit de Gooi en Vechtstreek wordt verwerkt. 

Bellaart en zijn mede-indieners willen dat er een gesprek komt met het VNG-bestuur, en zo nodig een motie op de Algemene Ledenvergadering van de VNG,  waarin het college haar zorgen aangeeft. Doel van de gemeente is meer grip te houden op de keten van afvalverwerking.

Vraagtekens
De indieners van de motie schrijven dat met die nieuwe afspraken de gemeente(n) hun invloed op inzameling en verwerking overdragen aan de samenwerkende verpakkingsindustrie. Bovendien zetten zij vraagtekens bij het vasthouden aan bronscheiding van PMD (kliko met oranje deksel) als uitgangspunt. Volgens Bellaart worden er in de nieuwe afspraken bovendien nog minder eisen gesteld aan de kwaliteit van de PMD, die nu juist alleen recyclebaar is als het niet te zeer vervuild is. Bellaart stelt dat het daadwerkelijk hergebruik van plastic afval als grondstof slechts 20% bedraagt, terwijl de industrie schermt met hogere cijfers. 

Circulaire economie in 2050
Het kabinet wil in 2030 de helft minder grondstoffen gebruiken door beter om te gaan met de materialen die we al hebben. Het uiteindelijke doel: een volledig circulaire economie in 2050. De afvalstromen van glas, papier en gft doen het goed, maar het plastic blijkt moeizaam. In februari sloot staatssecretaris Van Veldhoven het zogeheten Plastic Pact met meer dan 70 Nederlandse bedrijven en milieuorganisaties. Doel is om 20 procent minder plastic te gebruiken, meer plastic opnieuw te gebruiken en al het nieuwe plastic voor 100 procent recyclebaar te laten zijn.

Regelgeving
Om slim om te kunnen gaan met schaarse grondstoffen en de afvalproductie en milieu-impact te beperken, zit vaak nog wet- en regelgeving in de weg. Donderdag 10 oktober heeft de Taskforce Herijking Afvalstoffen onder leiding van Winnie Sorgdrager haar rapport met oplossingsrichtingen aangeboden aan de opdrachtgevers, staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen.

Uit de krant