Inge Marit hoopt dat er ook op scholen meer aandacht komt voor het onderwerp.
Inge Marit hoopt dat er ook op scholen meer aandacht komt voor het onderwerp. Foto: Bob Awick

Bussumse Inge Marit schrijft boek over ruziemaken - een ode aan de liefde

Algemeen

BUSSUM - "Het boek gaat over ruziemaken, maar het is een ode aan de liefde en relaties", aldus Inge Marit Wielinga-Pols. Van de 51-jarige auteur en kindercoach die ook een aantal jaar als advocate werkte, verscheen vorige week het boek 'Ruziemaken, een hele kunst'.

Volgens haar is een van de grootste problemen bij conflicten dat we in onze jeugd niet altijd meekrijgen hoe we 'goed' ruzie moeten maken. Maar ook hoe we de relatie na een ruzie moeten herstellen. "Het gaat daarbij om conflicten binnen relaties, op de werkvloer, maar ook op wereldniveau. Kijk naar Trump en Macron." Het gesprek gaande houden, juist op het moment dat de emoties hoog oplopen is gewoon lastig.

Open vragen
Een van de tips die Inge Marit in het boek geeft is dat je open vragen moet blijven stellen, ook als je ruzie maakt. "Emoties horen erbij, en emoties zijn ook goed, maar als je ruziemaakt luister je maar tien seconden naar elkaar. In die tien seconden ben je ook al bezig met het geven van je weerwoord." Zie dan maar eens de rust te bewaren.

De oorsprong van het 'goed ruzie kunnen maken' ligt in je jeugd. Het boek is dan ook grotendeels bedoeld als hulpmiddel om met kinderen in gesprek te gaan. Over hoe je op een goede manier ruziemaakt en hoe je ermee om moet gaan.

Ruziemaken kun je leren
Volgens Inge Marit kun je ruziemaken dus leren, ook als je van huis uit niet het goede voorbeeld hebt meegekregen. "Bij conflicten is er vaak de angst dat je iemand verliest, dat je alleen achterblijft. Mensen worden dan conflictmijdend, ontwijken of slaan dicht. Terwijl ruziemaken juist ook kan opluchten; wrijving geeft glans."

Kleine irritaties laten de boel ontploffen
Ruziemaken en herstel horen bij elkaar. "In het herstel liggen veel kansen om de relatie weer op te bouwen. Als je er later op terugkomt dan kun je over die boosheid en de behoefte die erachter zit praten." Vaak gaan irritaties over de afwas die nog op het aanrecht staat, wie de kinderen van school haalt of rondslingerende rommel. Daar ligt vaak niet het probleem, maar het zijn die kleine dingen die de boel laten ontploffen.

Escalatie herkennen
Inge Marit heeft daar wel een verklaring voor: "We stapelen en de kunst is om de escalatie te herkennen en op dat moment uit het probleem te stappen. Zeggen dat je er later op terugkomt met het benoemen van je emotie. Bijvoorbeeld: "Ik ben echt woedend, het is beter dat ik er later op terugkom, anders ga ik hele nare dingen zeggen." Ga dus niet als de emoties hoog oplopen zaken proberen uit te praten of uit te leggen.

Inge Marit is getrouwd en moeder van vier kinderen. Ze werkte een aantal jaar als advocaat en heeft nu een praktijk als kindercoach. Het boek is online te bestellen: ISBN: 9789079603510.

Uit de krant