Afbeelding

Herindeling: de bal ligt bij het CDA

Algemeen Dossier: Gemeentefusie

BUSSUM - De CDA-Kamerfractie heeft een bepalende positie ingenomen in de besluitvorming over de gemeentelijke herindeling van Bussum, Weesp, Naarden en Muiden.

De christendemocraten namen in de derde termijn van het debat vanmorgen enige afstand van de GV3-variant, de fusie zonder Weesp.

Hierdoor kan de stem van het CDA een besluit naar beide kanten doen kantelen; waarbij er overigens in het uiterste geval nog wel een paar stemmen te weinig zijn, maar die komen mogelijk van de kleinere fracties zo is de verwachting.

Op verzoek van CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot zal pas na het voorjaarsreces over het wetsvoorstel worden gestemd, omdat ze meer tijd wilde voor fractieberaad. Dit mede vanwege de val van het kabinet waardoor de agenda overloopt.

De tussenstand sinds vanmorgen:

GV3 (46 stemmen): VVD (31), SP (15)

GV4 (50 stemmen): PvdA (30), D66 (10), GroenLinks (10)

Geen fusie (29 stemmen): ChristenUnie (5), PVV (22), PvdD (2)

De SGP (2) neigt naar de GV3, maar heeft de positie nog niet voor de volle honderd procent bepaald. Hero Brinkman was bij de PVV tegen, zijn huidige standpunt is niet bekend.

Het CDA heeft nu 21 zetels in de Tweede Kamer. Voor een besluit zijn 76 van de 150 zetels nodig.

Uit de krant