Logo bussumsnieuws.nl
Liveblog Gemeentefusie

Debat Tweede Kamer over toekomst Bussum

De burgemeester is de gangmaker. De burgemeester is de gangmaker.

BUSSUM - De Tweede Kamer bespreekt vandaag het herindelingsvoorstel voor Bussum, Naarden, Muiden en Weesp. BussumsNieuws verzorgt hier een liveblog. Met regelmaat verschijnen nieuwe (korte) berichten, foto's en geluidsfragmenten. U kunt op deze manier het debat volgen, maar ook een indruk krijgen van wat de delegaties van de vier betrokken gemeenten in Den Haag meemaken.

Tekst ververst automatisch

19.10

Einde liveblog

19.08

Spies wil dat alle gemeenteraden, de colleges en de provincie binnen zes weken met een onderbouwd antwoord komen of zijn kiezen voor een GV3-fusie of een GV4-fusie. Dit op basis van een brief die de minister gaat opstellen.

19.05

De bal komt weer bij de regio. De minister gaat met alle partijen om tafel zitten om nog eens naar deze ingewikkelde fusie te kijken. "Een korte verkenning bij alle gemeenten en de provincie."

19.03

Spies concludeert dat GV4 geen meerderheid heeft en betreurt dat. "We moeten ons bezinnen."

19.01

Hero Brinkman (PVV) wil ook dat minister regio in gaat om varianten te bespreken en binnen 6 weken terug komt met antwoord.

18.59

PVV: GV3 is een slecht idee. Lost probleem Muiden op maar creëert probleem Weesp.

18.56

GroenLinks blijft bij GV4 en ergert zich aan Bussums verzet.

18.54

De SGP neigt naar de GV3.

18.45

D66 wil binnen 6 weken de vier gemeenteraden, colleges en het bedrijfsleven de keus geven tussen GV3 en GV4 variant. Die moeten zich uitspreken over de voorkeur.

18.43

Motie Hanke Bruins Slot (CDA): Voorwaarde GV3 is meer ambtenaren voor Weesp.

18.42

CDA 'neigt' naar GV3.

18.40

CDA concludeert dat situatie Weesp niet zo slecht is dat fusie noodzakelijk is.

18.35

PvdA benadrukt dat de Bloemendalerpolder Weesp bestuurlijk niet sterker maakt. Wil nogmaals dat Van Beek amendement GV3 intrekt.

18.31

Vragen aan Van Beek over GV3 amendement, inhoudelijk debat. Van Beek trekt amendement niet in.

18.23

Bruno Braakhuis van GL kan Bussum niet goed volgen. Waarom wel Muiden accepteren met een slechte financiële positie en Weesp dan weigeren?

18.17

De woordvoerders van de fracties regaeren beurtelings op elkaar en de minister.

18.10

Beantwoording van vragen door de minister in eerste termijn zit erop. Korte schorsing. Tribune wordt langzaam leger, maar gemeentebesturen houden vol.

18.03

"Fusiedatum 1-1-2013 zou kunnen, maar of we per se daar aan vast zouden moeten houden is een afweging die ik later zou willen maken."

17.41

Spies: "Niets doen is de allerslechtste oplossing."

17.33

Brinkman: "Ik ben faliekant tegen het wetsvoorstel van het kabinet omdat het geen draagvlak heeft. Ik ben ook tegen het amendement, maar iets minder."

17.22

Minister: 'Voor Weesp zal het moelijk worden om met 137 formatieplaatsen aan ambtenaren de wettelijke taken uit te voeren EN de Bloemendalerpolder te ontwikkelen.'

17.15

Gezien eerdere ervaringen kleinere zelfstandige gemeenten zou Weesp de klus ook moeten kunnen klaren.

17.08

Discussie over amendement. Spies: "Ik heb een grote voorkeur voor het wetsvoorstel maar gaat me te ver om amendement te ontraden."

16.58

Minister: "Ik verdedig amendement GV3 niet, maar spreek oordeel over uit."

16.56

Heijnen (PvdA): "Minister in rare spagaat door wetsvoorstel te verdedigen maar ook amendement."

16.44

Streven is 19.00 uur einde debat zegt voorzitter.

16.41

Minister Spies: Grote inhoudelijke opgaven in de regio vragen om GV4.

16.36

De minister is begonnen met de beantwoording.

15.45

Alle delegaties van de vier gemeenten zijn weer binnen. Herziene agenda is nu 16.30 uur.

15.14

Beantwoording minister en tweede termijn start naar verwacht om 16.00 uur.

12.53

Vergadering geschorst tot drie uur. Reacties van burgemeester Horseling (Weesp) en burgemeester Schoenmaker (Bussum).

12.52

PVV gaat niet akkoord met fusie, met geen enkele variant. VVD reageert fel op suggestie Brinkman dat corruptie een rol speelt. Brinkman stelt voor het wetsvoorstel terug te sturen naar de minister en de provincie. "Dit is een zeer slecht voorstel."

12.47

De PVV kiest voor Weesp. Hero Brinkman vermoedt dat corruptie in de provincie wel eens een rol zou kunnen spelen bij het uitsluiten van Weesp in de fusie. PVV benadrukt dat de fusie een beslissing van de burger moet zijn. "We kunnen dit niet op een woensdagmiddag besluiten."

12.42

GroenLinks is voor GV4 en tegen G3. Maar mocht de kamer voor G3 kiezen dan wil hij van de minister weten hoe zij garandeert dat Weesp dit redt.

12.32

Braakhuis (GroenLinks) vervangt een collega en wordt naar eigen zeggen niet gehinderd door dossierkennis. Hij ziet in alle stukken en adviezen een meerderheid voor de GV4.

12.27

Van der Staaij (SGP) constateert dat voor de GV4 het draagvlak in Bussum ontbreekt. Maar de G3 met een alleen overblijvend Weesp is ook niet wenselijk.

12.20

De voorzitter maant de sprekers tot tempo. Anders heeft minister Spies te weinig tijd voor haar boterhammetje, voor ze om 13 uur een aansluitende vergadering heeft. 

12.12

De aandacht van de toeschouwers op de publieke tribune begint te verslappen. Het debat gaat veel over hetzelfde.

12.10

SP onderbreekt D66 en benadrukt dat zij toch echt een referendum willen over de fusie.

12.05

D66 neemt over. De partij is voor de GV4-fusie. De urgentie is hoog en Weesp, Muiden, Naarden en Bussum stellen besluiten uit. Ook wil de partij dat de naam voor de nieuwe gemeente later wordt vastgesteld. In het wetsvoorstel wordt nu nog gesproken over de gemeente Naardermeer. Ze dienen hiervoor een motie in.

12.00

Het antwoord van het CDA is simpel. De drie gemeenten willen samen en niet met Weesp. Weer lijkt het CDA voorzichtig het GV3-voorstel van de VVD te steunen.

11.58

Ook de PVV kan zich niet vinden in de voorzichtige steun van het CDA voor GV3-fusie: Hoe kan Weesp nu zelfstandig achterblijven en de Bloemendalerpolder succesvol bebouwen?

11.55

PvdA wil weten van het CDA waarom zij alleen maar luisteren naar Bussum. Die wil een GV3-gemeente. 

11.51

  Het CDA lijkt met veel omwegen het voorstel van de VVD voor een GV3-gemeente te steunen. Maar wil wel antwoorden over een aantal zaken. Met name de claim van KNSF-vastgoed van 370 miljeon euro tegen de gemeente Muiden is een probleem.

11.43

CDA komt aan het woord en concludeert dat Weesp met iedereen wil, maar niemand met Weesp. Ook is de situatie van Muiden zorgwekkend volgens de Christendemocraten. De gemeente kan niet alleen door.

11.39

PvdA steunt GV3 voorstel niet en wil alleen GV4. 'We kunnen Weesp toch niet alleen achter laten?"

11.33

Heijnen: Knopen doorhakken. Bittere pil voor Bussum maar we moeten GV4 beslissen.

11.28

Heijnen (PvdA) vindt het ook een slecht herindelings-proces. Burgers op afstand door lange duur en vele varianten.

11.27

Van Beek (VVD) wil fusie per 1-1-2014.

11.23

Gelach op Weesper tribune na opmerking Van Beek: "De polder ligt al voor 90% in Weesp we voegen alleen een klein stukje A1 bij"

11.19

Voorstel Van Beek voor GV3 krijgt weinig steun. Fracties zien niks in het plan. Grote twijfels of Weesp de Bloemendalerpolder zelfstandig kan ontwikkelen.

11.09

Heijnen (PvdA) Ook geen fan van GV3.

10.52

Brinkman (PVV). Van Beek bedrijft tekentafelpolitiek met zijn amendement. Waarom Weesp uitsluiten want daar wel draagvlak.

10.48

Nu Van Beek (VVD). Hij diende amendement in voor fusie van Bussum, Naarden en Muiden; Weesp zelfstandig. Spreekt van "slecht herindelingsproces".

10.45

Van Raak (SP) trok fel van leer. Aanvaring met Braakhuis (GroenLinks).

10.15

Debat is begonnen. Te volgen via de stream van de Tweede Kamer.

10.15

De delegaties uit de vier betrokken gemeenten druppelen binnen op de publieke tribune van de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Muiden blijkt met 25 man sterk te zijn.

7.54

Namens Weesp stappen burgemeester Horseling, wethouder Zierleyn en gemeentesecretaris Rootjes in de trein  naar Den Haag.

7.53

Ook de afvaardiging van Muiden, bestaande uit burgemeester De Pater en college- en raadsleden, heeft de busreis naar Den Haag aanvaard. De bus namens Naarden is eveneens onderweg, met aan boord onder andere de gemeentesecretaris, wethouders en raadsleden. Burgemeester Sylvester is wegens trieste privéomstandigheden verhinderd.

7.49

Bussum stuurt een bus vol vertegenwoordigers en belangstellenden onder aanvoering van burgemeester Schoenmaker. Ook het shantikoor 't Ruime Sop is mee, dat straks de ballade 'Bussum-Naarden' zag aanheffen (een tekst van wethouder Van Ramshorst) .

Start liveblog

In Bussum, Naarden, Muiden en Weesp vertrekken delegaties naar het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Zij zullen de beraadslagingen volgen.

Elke woensdag het BussumsNieuws per e-mail

Nieuwsoverzicht

Lees meer in het archief

Nieuws uit de regio

Werkzaamheden De Balken gestart

Werkzaamheden De Balken gestart belnieuws.nl

Gemeente tekent contracten met aanbieders zorg en begeleiding diemernieuws.nl

'Weesp moet lekker eigen koers blijven varen' weespernieuws.nl

Fietspaden dicht voor onderhoud weespernieuws.nl

Naarder winkels mogen als proef op zondag open naardernieuws.nl

Weesper schilderij op tentoonstelling Hongarije weespernieuws.nl

Historische Kring naar De Schakel diemernieuws.nl

Update Weer storing bij de gemeente weespernieuws.nl

Las Vegas aan de Vecht weespernieuws.nl

Huizen langs de Vecht het duurst weespernieuws.nl

Jongste zwemmers De Meeuwen behalen derde plaats tijdens regiokampioenschappen diemernieuws.nl

Werk aan Papelaan klaar weespernieuws.nl

Weghalen sporen moet spoor rond Naarden-Bussum verbeteren naardernieuws.nl

Paviljoen Puur genomineerd als trouwlocatie 2014 diemernieuws.nl

Vuurwerkles brandweer op De Kamperfoelieschool huizernieuws.nl

151 ideeŽn leiden tot drie scenario's voor Centrumeiland ijburgernieuws.nl

Vragen in Kamer en raad over afpersing op IJburg College ijburgernieuws.nl

Steeds meer te doen voor jeugd ijburgernieuws.nl

Jongerenbus voor activiteiten in de wijk ijburgernieuws.nl

Ontwerp voor groen schoolplein Willibrordschool ijburgernieuws.nl

Benefietmiddag voor Timmerproject Guatemala ijburgernieuws.nl

FlexBieb wordt buurthuis-nieuwe-stijl ijburgernieuws.nl

Voetballers FC Weesp pakken punten weespernieuws.nl

Video 'Weesper porselein is een moment van perfectie' weespernieuws.nl

Opbrengst inzamelbussen kinderboerderij 't Brinkie naar actie Ebola diemernieuws.nl

Joshua brengt debuutboek 'De Legende van Toran' uit belnieuws.nl

SV Diemen speelt gelijk tegen NFC: 0-0 diemernieuws.nl

Zorgtour door Weesp begint donderdag weespernieuws.nl

Bodyguard uit Huizen: 'Er komt nooit meer een tweede Andrť Hazes' huizernieuws.nl

14 kandidaten voor wethouderschap weespernieuws.nl

Sint ook aangekomen in BEL-gemeenten belnieuws.nl

Naarden verwelkomt Sinterklaas naardernieuws.nl

Gemeente vraagt om mening over evenementen weespernieuws.nl

SV Diemen ontvangt NFC diemernieuws.nl

Tussen Kunst en Kerst: stem en win een kunstwerk weespernieuws.nl

'Alle vrijwilligers verdienen eigenlijk een onderscheiding' diemernieuws.nl

Vertraging voor lantaarnpalen N236 weespernieuws.nl

Man overleden na val parkeergarage hilversumsnieuws.nl

Botsing op Wilhelminaplantsoen diemernieuws.nl